Blogg om styrelsearbete

Bloggtoppen.se Denna blogg är listad bland Sveriges bästa bloggar

MediaCreeper

Aktieägare inflytande

2009-06-04

I Sverige har vi en mycket tydlig rollfördelning mellan aktieägare, styrelse och VD. Det ger en tydlighet och aktieägarna kan därmed får ett tydligt inflytande över sina bolag. Dessutom har med kodens införande även en tydlighet kommit vad gäller val av styrelse. Valberedningen skall tydligt gå igenom bolagets behov av styrelseledamöter, sätta up en kravprofil och sedan matcha personer mot denna profil. Valberedningen skall inför årsstämman tydligt redovisa varje styrelseledamots kvalifikationer så att ägarna kan ta ett beslut om vilka personer som skall sitta i styrelsen och vårda deras tillgångar. Vårt svenska system är dock unikt.

Andra länder har inte detta system.Vanligast är att det är styrelsen inom sig själva som utser nya ledamöter. I USA pågår det just nu en debatt om SECs nya förslag om att ge aktieägarna ett ökat inflytande vid tillsättning av styrelseledamöter. Många bolagsstyrelser ser att det kan ge en tydligt maktskifte från styrelsen till ägarna och motsätter sig förslaget. För oss i Sverige är det nästan en bisarr debatt eftersom vi tycker att det är självklart att det är ägarna som skall ha makten över sina företag.

USAs system har visat sig inte fungera. Alla skandaler visar att allt för många styrelser inte tagit sitt ansvar. Det gör att en regleändring måste till men bolagsstyrelserna ser detta som ett hot mot sin egen självständighet.

Jag tycker att systemet med valberedningar är bra och skall fortsätta. Det bygger dessutom på en gammal svenska tradition från föreningslivet att det är medlemmarna som skall ha det avgörande inflytandet och inte styrelsen. Bevara det svenska systemet.

 

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)
Mata in koden inbäddad i bilden