Styrelsen som resurs.

Forstsättningskurs i styrelsearbete -

verktyg för styrelsen för att öka företagets lönsamheten.

Målgrupp:

Du har erfarenhet från styrelsearbete men behöver lära dig mer om styrelsens roll och ansvar. Kursen bygger på teori och praktik från riktiga case som varit på olika företags styrelse agenda.

Kursplan:

 • Reptition/Genomgång av styrelsens roll
 • Styrelseordförandens roll
 • Vilket ansvar har ordförande kontra övriga ledamöter
 • Ordförandens roll vs VD,styrelsens roll vs VD 
 • Revisorns roll
 • Förvaltningsrevision och redovisningsrevision   
 • Strategi och affärsplan
 • ABL 29 ang styrelseansvar
 • Skadeståndsfrågor och kontrollbalansräkning
 • Checklista för ny styrelseledamot
 • Ansvarsförsäkring
 • Checklista för ny styrelseledamot
 • Bolagskoden -  Kodens syfte och praktiska konsekvensen
 • Hållbarhetsfrågor
 • Intern kontroll 
 • Etik och moral
 • Ersättningsfrågor
 • Utvärdering av styrelsens och VD arbete
 • Praktikfall - från problem som varit på en styrelses bord

 

 

Fortsätningskursen ger dig kunskap hur ett bra styrelsearbete kan öka lönsamheten för företaget.