Blogg om styrelsearbete

Bloggtoppen.se Denna blogg är listad bland Sveriges bästa bloggar

MediaCreeper

Styrelsekurs

2009-04-22

Idag skall jag åka till Göteborg för att ha en styrelskurs för sju stycken kvinnor som vill förkovra sig i styrelsearbete. När man läser uttalanden från ledamöter att det saknas kvinnor för att ingå i styrelser har jag svårt att förstå dessa argument. Jag har under de senaste två åren haft ett antal kurser i samarbete med styrelsekvinnor.com och där fått möta många duktiga kvinnor som väl platsar i en bolagsstyrelse.

De kvinnor som deltagit har varit både välutbildade samt haft bra chefserfarenhet men inte en VD position. Där faller ofta de flesta från att bli nominerade eftersom ofta ingår i en kravprofil när man söker en ledamot att de även själva skall ha VD erfarenhet. Jag tror att det är fel att begränsa styrelseledamöter till att bara var personer med VD erfarenhet. Min erfarenhet visar att det både i styrelser likväl som i ledningsgrupper behövs en blandning av personer med olika erfarenhet och kompetens och personlighetsprofil. Skulle alla bara med erfarenhet av VD positioner platsa i en styrelse - och dessutom med erfarenhet av ett börsbolag skulle antalet personer bli mycket begränsat.

De kvinnor jag har mött platsar väl i en styrelse då de har en kompetens och en personlighet som behövs i styrelsearbete. Det finns ingen ursäkt längre att diskriminera hälften av av befolkningen. Dessutom vet vi att det är lönsamnt för företag att ha en mångfald av ledamöter i styrelsen.

Vad väntar nomineringskommittéerna på ?

Antal kommentarer: 37

2022-11-24 11:21:28 - AhmedMalik, ahmedmalik91666@gmail.com

As they have a competence bestdoctornearme.com and a personality that is needed in board work. There is no longer an excuse to discriminate against half of the population. In addition, we know that it is profitable.

2022-12-10 15:12:28 - seoexpert, hasnainayoub7@gmail.com

A significant number of students are only able to get a few hours of sleep each night as a result of the substantial amount of work required for school. However, if they obtain assistance online from <a href="learngeogebra.com">learngeogebra.com/</a>, not only will you be able to alleviate your stress, but also your time management will improve.

2023-01-31 05:53:45 - Foodle, summercurrants@gmail.com, food-le.com

The Best Foodle Puzzle Game. Test your knowledge of vocabulary, you know the vocabulary areas of chefs, special dishes. You may have the opportunity to become an expert and become more adept at your words

2023-02-02 12:12:16 - CheckMyRota, marlynrasavong@gmail.com, www.checkmyrota.org

Thanks for the information you shared. Loved the way you explained everything in this blog.

2023-02-08 21:44:11 - deneme bonusu, sdsds@gmail.com, www.vascularhealthclinics.org/bahis-siteleri-2023

deneme bonus

2023-03-01 08:14:23 - nanalyly, nanalyly072@gmail.com

You can make as many guesses as you'd like using contextowordle.co, and each one counts toward your daily score.

2023-03-07 04:04:34 - Billy Hickens, sfeeney.giles@hotmail.com

I discovered the problem intriguing thanks to your pen! I believe there are many others who are as interested in them as I am! How long will it take to finish this article? I hope you keep producing high-quality content to share with everyone! I believe many people will be surprised after reading this article! Thank you for your comment! geometrydash-free.com

2023-03-09 09:19:09 - redactle, agarioqv@gmail.com, redactleunlimited.com

I appreciate you taking the time to provide this data. I was very impressed with the clarity with which you presented the information in your site.

2023-04-10 10:27:04 - Drew Binsky, drewbinskyn@gmail.com

Jag tror att så länge de har den nödvändiga kapaciteten och karaktären i jobbet kommer styrelsen att göra det här jobbet bra pougame.co

2023-05-08 08:47:04 - playoffslardass, devotepaddleball@gmail.com

Simply altering one or more vowels in a word can result in a new grammatical construction, such as a noun, verb, or other grammatical construction. blobopera.io

2023-05-08 13:27:44 - Gregg, nicolasssamer74@gmail.com

I never had problems with studying and writing papers, I tried to do everything on my own. But when I ran into writingmetier.com/art-homework-help writing a task on art, problems immediately arose, it’s good that I was familiar with specialists who didn’t refuse me this time either. Their work is always highly unique, and this is very important for my teacher.

2023-05-10 08:39:34 - Linda, fgfh@gmail.com

This course helped me understand more about equality for women and how to respect what they are doing and striving for. contextogame.co

2023-06-06 09:28:34 - lunadam, helendam23@outlook.com

Prepare to have your limits tested and your senses pushed to their extremes as tunnelrush2.io becomes a conduit for your innermost desires, an outlet for your insatiable hunger for excitement.

2023-06-08 02:56:48 - longin23, vermabhushan433@gmail.com

Prices offered by our website are cheap as compared to any other game account selling website.
<a href="csgosmurfkings.com/product-category/gta-5-accounts">gta 5 modded accounts ps4</a>

2023-06-08 02:58:08 - longin23

nice

[links](devdojo.com)
[url=test.com]test[/url]

2023-06-15 10:42:13 - Victor, victorpatrickah@gmail.com

I really like your posts. Thanks for this useful information rainbowfriendschapter2.com

2023-06-17 09:48:27 - Lukan, lukanwe@gmail.com

I humbly express my utmost respect for the author of this remarkable shellshockersio.io article. Your ability to articulate complex ideas with clarity and precision is truly commendable.

2023-06-21 10:08:03 - drewbinsky, drewbinskyn@gmail.com

Förändring tar tid, men med ökad medvetenhet och insikt om fördelarna med mångfald i styrelser blossomwordgame.io/, hoppas jag att nomineringskommittéerna kommer att agera snabbare och mer proaktivt för att öppna upp för fler kvinnor att delta i styrelsearbetet.

2023-06-26 11:46:39 - Carmella Flores, ereynolds@russel.com

You told me about a fun game that I like to play when I have some time to play Drift Boss
drift-boss.co

2023-06-30 11:37:11 - lawfulplant, capacityleggings@gmail.com, 599E.BearHillAve.BaskingRidge,NJ07920

Your article has left quite an impression on me. Because of this, I want to come back frequently dumbwaystodie.io

2023-07-17 09:25:27 - jeffreestar, jeffreestary@gmail.com

Det är bra att du engagerar dig i att främja mångfald och jämställdhet i styrelsearbetet. Det är sant att det ofta har funnits en brist på kvinnor i företagsstyrelser, och att det har funnits argument för att det saknas kvinnor med erfarenhet av VD-positioner heictojpg.io

2023-07-27 06:39:28 - Aaron McConnell, annachurch54@gmail.com

I found many interesting things on this site. geometrydash-full.com

2023-07-27 06:43:14 - Aaron McConnell, annachurch54@gmail.com

I found many interesting things on this site. geometrydash-full.com

2023-08-22 10:01:41 - kara, fghg@gmail.com

I like that you describe in detail the information related to this topic. I appreciate that and hope you keep up the good work. retrobowlmod.com

2023-08-31 13:55:27 - glycos, appearworldcom@gmail.com, www.glycosmedia.com

Your style is inconceivable incredibly with others I've investigated stuff from. A commitment of appreciation is all together for posting each time you music down the section, Handle I'll as demonstrated through a typical point digital book mark this site page. <a href="www.glycosmedia.com/gmail-login">Gmail Login</a>

2023-09-21 03:41:42 - Edgar Massey, kovacek.elisha@skiles.com

Your approach is unlike that of any other writer I've read. In my spare time, I enjoy playing the game you told me about Snake IO - snake-io.io

2023-09-24 18:18:38 - 홀덤사이트, ab_qabir1@outlook.com, toling1.com/layouts/detail/%ED%8F%AC%EC%9D%B8%ED%8...

As with any poker game, keen observation of your opponents is crucial. Look for patterns in their point usage and tendencies in their gameplay. This information can be invaluable in deciding when and how to employ your own points. <a href="toling1.com/layouts/detail/%ED%8F%AC%EC%9D%B8%ED%8...">홀덤사이트</a>

2023-09-29 06:41:53 - orabelle , orabellemia@gmail.com

Handle I'll as shown by a typical point digital book mark this site page as a pledge of appreciation is all together for posting each time you music down the area. retrobowlcollege.io

2023-10-11 03:40:47 - Snow Rider, linda3x@gmail.com

Ditt påpekande om att en mix av kompetens och personlighetsprofiler är värdefullt är mycket relevant. snowrider3d.io

2023-11-20 05:14:07 - Sara, fjhgj@gmail.com

En av de största hindren är könsstereotyper. Många tror fortfarande att kvinnor är oförmögna att leda eller fatta viktiga affärsbeslut. Det kan leda till att kvinnor glöms bort eller förbises när företag rekryterar nya styrelseledamöter. suikagame.io

2023-11-23 05:50:51 - alicebobby, alicebobbyyy@gmail.com

I've been deeply impacted by your story. I wish to return regularly as a result. bitlifegame.org

2023-12-11 09:51:57 - jeffreestar, jeffreestary@gmail.com

Det låter som en fantastisk kurs du ska hålla i Göteborg! Det är verkligen viktigt att diskutera och främja en mångfald av perspektiv och kompetenser i styrelsearbete cookieclicker2.org

2024-03-05 09:46:08 - word games, pakal26033@bizatop.com, wordgames.gg

Collection of word games. You can comfortably study while playing on word games. Surely you will feel satisfied about the games it offers

2024-03-18 05:21:11 - bitlife, vejijon414@cmheia.com, bitlifegame.io

I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog, I will keep visiting this blog very often.

2024-05-22 11:14:42 - Leo Dyer, agarioqv@gmail.com, geometry-dashonline.com

Deal with As a token of my gratitude for the regular updates you provide, I will, as is customary, digitally bookmark this page.

2024-05-23 08:04:01 - subhanakhtar, federo5592@adstam.com

It's a fantastic way to start your day on a positive note. <a href="wordlenytimes.net">Wordle nyt</a>

2024-05-23 08:05:10 - subhanakhtar, subhanakhtar101@gmail.com

It's a fantastic way to start your day on a positive note. wordlenytimes.net
Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)