Bra litteratur om styrelsearbete.

Att rekrytera styrelser till börsbolag,

Malin Bjökmo

Professionellt styrelsearbete,

Annika Ahlgren och Lena henningsson 

Berättelser från styrelserum

Ulrika Algotsson,Margareta Neld,Sandra Olsson

Det nya styrelsearbetet

Rune Brandinger

Aktiebolagslagen - En introduktion för aktieägare..

Rolf Skog, Catarina Fäger

Valberedningen - Nyckeln till en bra styrelse

Rune Brandinger

Styrelsens Faktabok

Styrelseakademin