Presentation

Jag har under många år arbetat i företagsledande positioner.

Från grunden är jag sälj- och marknadsorienterad men till större delen arbetat med att leda produktionsorienterade företag.Min karriär började med åtta år på en reklambyrå.

Sedan 1987 har jag haft ett antal VD positioner med bland annat chef för börsbolaget Graphium AB, nordenchef för det franskanadensiska bolaget Quebecor World med en omfattande export till både Ryssland och England samt arbetat inom media och förlag. Arbetat med att omdana svensk försvarslogistik samt varit ansvarig för all bakre logistik inom ansvaret som Försvarets Matrielverk hade för perioden 2013-3018

Jag har en bred erfarenhet från styrelsearbete. De senaste styrelseuppdragen har varit i ett antal små och medelstora företag inom ett flera olika branscher samt i kommunla bolag.  Har även haft ett antal uppdrag som interim VD.

Jag har varit engagerad i forskning och utvecklingsfrågor genom ordförandeskap i ett stort forskningsprogram.Varit styrelseledamot i statens ägarbolag av de svenska industriforskningsinstituten och har alltid varit engagerad i samhällsfrågor med speciell inriktning på tillväxt och villkor för företagare. 

Var engagerad i regeringens program Styrelsekraft som utbildare samt mentor i programmet.

Genomför styrelseutbildningar för ägargrupper, styrelser och i samarbete med utbildingssamordnare.

Tomas Salzmann