Styrelsekurs - kommunala bolag.

Kommunala bolag har en politiskt tillsatt styrelse, oftast bestående av personer som inte är tränade för att sitta i en bolagsstyrelse.  Ansvaret som styrelseledamot är dock den samma enligt aktiebolagslagen för ett privat ägt bolag som ett kommunalt bolag. Dessutom har man reglerna i kommunallagen att följa. För att föreberda personer inför sitt uppdrag eller där en hel styrelse vill uppdatera sina kunskaper i reglerna omkring att leda ett bolag som styrelseledamot i ett kommunalt bolag erbjuder jag en specialanpassad kurs.

Kursen bygger på både reglerna i aktiebolagslagen och kommunallagen samt praktikfall från den kommunala bolagsfären samt egen erfareneht av att vara styrelseordförande i ett kommunalt bolag. 

Kursen kan vara halv- eller heldag.

Exempel på kursinnehåll:

Grundregler för aktiebolag

Grundregler enligt kommunallagen

Företagspolicy och ägardirektiv

Förhållandet mellan kommunfullmäktige, kommunsstyrelsen och bolagsstyrelsen

Kommunsstyrelsens uppsiktsplikt

Ordförandens ansvar

Lagen om offentlig upphandling

Affärsplanering - vision och mål

Styrelsemötet

Arbetsordningen som aktivt styrdokumnet

Riskhantering

Utvärdering

 

Styrelser i kommunala bolag väljs av kommunfullmäktige.

Västerås Stadshus.